mu va asenal | Đánh giá chi tiết & Nhà cái

mu va asenal | Đánh giá chi tiết & Nhà cái

Menu
Từ khóa liên quan: | 2021-11-20
X

Mọi sự nên là sao cho nếu người đó bỏ con đường này, người đó có thể cắt ngang sang con đường khác, đường nối con đường nọ với con đường kia.

Nhưng những linh hồn vô thân thể kia không thể biết gì cả.Thế thì cái ta riêng của mình không bao giờ có thể trở thành trung tâm được.

Game Tx79

Bà ấy đã thông báo cho mọi người rằng bà ấy sẽ chết sau sáu tháng.Nếu Phật nói với bạn từ mức độ cao nhất của ông ấy, điều đó sẽ vô dụng.Cho dù tôi không định tới nhà bạn, điều đó cũng không khác biệt gì.

Bin68 Club Online

Nó cũng giống như dòng sông tuôn chảy: hàng ngày phong cảnh trên bờ sông thay đổi; hàng ngày hàng cây thay đổi.Tôi không biết tôi sẽ viết cho ai.

Tx79 Club Apk

Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu hai hay ba điều về khoảng giữa việc từ bỏ một thân thể này và lấy thân thể khác.

Ngày nay chúng ta cảm thấy biết bao nhiêu bất công phải đã được duy trì qua những brahmin cổ đại, những người mà một mặt đã viết ra Upanishad và mặt khác đã lập kế hoạch để hành xử bất công với sudra, đẳng cấp thấp nhất." Nhưng chân lí lại ở chỗ những người đã biết tới tôi từ thời còn thơ ấu sẽ chẳng bao giờ tin được rằng tôi và tôn giáo có thể đi đôi với nhau.

Trong sự tồn tại vô thân thể, khoảng giữa hai thân thể, các kinh nghiệm và ấn tượng về tất cả mọi việc sinh vẫn còn lại với linh hồn này dưới dạng hạt mầm.Bất kì điều gì tôi đã nói hay làm trong khoảnh khắc của tamas đều sẽ khác với điều tôi đã nói hay làm trong khoảnh khắc của rajas.

Các nhà tâm lí nói thêm rằng điều này chỉ có thể nếu bạn đã có một kinh nghiệm trước về phúc lạc mà qua đó bạn có thể so sánh với hiện tại.Đó là lí do tại sao Phật và Mahavira đã phải nói bằng văn xuôi.

Bài viết liên quan

X